Koulutus ja kehittämistyö

Konsultoimme ja toteutamme työyhteisön tarpeista lähteviä koulutuksia ja kehittämishankkeita sekä annamme työnohjausta. Kannustamme ja haastamme osallistujia pohtimaan tilannettaan ja löytämään uutta.  Esimerkkejä aihepiireistä:

  • Hyvä työilmapiiri
  • Työssä jaksaminen
  • Motivaatio ja luovuus
  • Muutos
  • Erilaisuus työssä ja asiakaspalvelussa
  • Ihmisten johtaminen
  • Ikäjohtaminen
  • Esimiehen hyvinvointi