Yksilötyö

Psykoterapia, työnohjaus ja life coaching

Psykoterapeuttina teen pitkää ja lyhyttä yksilö- ja pariterapiaa kognitiivisessa viitekehyksessä sekä toimin työnohjaajana yksilö ja yhteisötasoilla.


Työnohjaus on tavoitteellista, säännöllistä ja määräaikaiseksi sovittua yhteistyötä. Toteutusmuotoina voivat olla yksilö-, yhteisö- tai ryhmäohjaus. Tavoitteet määräytyvät osallistujien tarpeista käsin. Työnohjaukseen voidaan yhdistää tarvittaessa erilaisia lisäpalveluita, esim. koulutusta.


Life coaching, elämäntaidon valmennus on käytännönläheistä oman elämäntilanteen päivittämistä ja itsetuntemuksen lisäämiseen tähtäävää työtä. Lähtötilanteen selvittelyn jälkeen sovitaan yhdessä tarkemmat tavoitteet. Se sopii kaikille itsensä kehittämisestä ja vahvuuksiensa tunnistamisesta kiinnostuneille. Apuna voidaan käyttää myös voimavarakartoitusta. Coaching on toimiva tuki työn, ihmissuhteitten ja elämänkaaren eri vaiheisiin.