Psykologiset palvelut - PsykoVire

Psykoterapia

Teen pitkää ja lyhyttä kognitiivista psykoterapiaa, kohderyhmänäni ovat aikuiset ja nuoret aikuiset.

Pariterapia

Pariterapiassa keskustellaan yhdessä niistä parisuhteen asioista, joita pari tuo esiin. Istunnon aikana selvitellään parin toiveita ja tavoitteita parisuhteelleen ja pyritään luomaan uudenlaista ymmärrystä parisuhteelle.

Työnohjaus

Työnohjaus on tavoitteellista, säännöllistä ja määräaikaiseksi sovittua yhteistyötä. Toteutusmuotoina voivat olla yksilö-, yhteisö- tai ryhmäohjaus. Tavoitteet määräytyvät osallistujien tarpeista käsin. Työnohjaukseen voidaan yhdistää tarvittaessa erilaisia lisäpalveluita, esim. koulutusta.

Life coaching

Life coaching, elämäntaidon valmennus on käytännönläheistä oman elämäntilanteen päivittämistä ja itsetuntemuksen lisäämiseen tähtäävää työtä. Se sopii kaikille itsensä kehittämisestä ja vahvuuksiensa tunnistamisesta kiinnostuneille. Se on toimiva tuki työn, ihmissuhteitten ja elämänkaaren eri vaiheisiin.  Apuna voidaan käyttää myös voimavarakartoitusta.

Työpsykologiset palvelut

Konsultoin, koulutan, ohjaan ja toteutan työyhteisön tarpeista lähteviä hankkeita. Kartoitamme yhdessä yhteisön vahvuudet ja kehittämiskohteet ja kannustan osallistujia löytämään uutta. Esimerkkejä aihepiireistä: Hyvä työilmapiiri, työssä jaksaminen, muutos, esimiehen hyvinvointi ja eri-ikäisten johtaminen.